Vienna Insurance Groupi 2017.aasta majandustulemused peegeldavad selget kasvu
18.04.2018

18.aprillil avaldas Vienna Insurance Group (VIG) kogu grupi 2017.aasta majandustulemuste raporti, mis kinnitasid kuu aega varem avaldatud esialgseid finantsnumbreid. Samuti avaldab Vienna Insurance Group on esimese jätkusuutlikkuse aruande oma kodulehel. Vienna Insurance Groupi nõukogu on heaks kiitnud juhatuse ettepaneku välja maksta dividende 0,90 eurot aktsia kohta.

Solventsuskapitali määra kasv

Grupi kindlustusmaksete kogumaht ulatus IV kvartali lõpus 9,4 miljardi euroni, kasvades 3,7% võrrelduna 2016.aastaga. Maksude eelne kasum tõusis 443 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 8,8%. VIG’i solventsuskapitali määr oli 2017.aasta lõpus 220%, mis on omakorda tunduvalt kõrgem kui 2016.aasta lõpu näitaja 195%. Täiendavalt võib teavet leida siit.

Mõeldes põlvkondadele

Vienna Insurance Group positsioneerib end kui stabiilne ja usaldusväärne partner oma klientide ja koostööpartnerite jaoks mitte ainult tänu enda finantstulemustele. „Jätkusuutlikkus ei tähenda meie jaoks ainult moodsat sõnakõlksu. Jätkusuutlikkus on olnud osa meie igapäevategevustest juba aastakümneid, kuna me mõtleme alati järgmistele põlvkondadele. Meie põhitegevus nõuab meilt finantsiliselt jätkusuutlikku tegutsemist, kindlustades enda pikaajaliste kohustuste täitmise. Meie esimeses jätkusuutlikkuse raportis on kombineeritud sellised juhtimispõhimõtted sotsiaalsete ja keskkondlike faktoritega,“ selgitas Vienna Insurance Groupi tegevjuht Elisabeth Stadler.

Mitmekesisus kui põhiväärtus

Mitmekesisus on peamine fookuspunkt. „Meie üks põhiväärtustest on mitmekesisus. Ma arvan, et mitmekesisus on ka kogu grupi jaoks üks peamisi konkurentsieeliseid. Me väärtustame ja austame kõikide oma gruppi kuuluvate ligi 50 erineva ettevõtete kultuurilisi taustu ja individuaalseid vajadusi ning samal ajal kasutame kõiki neid erinevaid teadmisi ja ideid üksteise toetamiseks. Meie jätkusuutlikkuse raportis on avaldatud näited, kuidas meist geograafiliselt kaugel asuvad ettevõtted näitavad ja propageerivad meie uut mitmekesisusele keskenduvat strateegiat,“ lisas Elisabeth Stadler.

Vienna Insurance Group’i tulemuste ja raportitega saab lähemalt tutvuda www.vig.com. Majandustulemused asuvad siin.