Miks eelistada laiemat kindlustuskaitset soodsaimale kaitsele?
20.11.2018

Sõidukitega toimuvad kahjud on võrreldes teiste kindlustusliikidega väga sagedased. Meie liikluspilti lisandub sõidukeid aina juurde ning ummikute ja parkimiskohtade puudus on igapäevane nähtus. Uued korralikud teed ja liiklussõlmed aitavad vähendada ummikuid ja liiklusõnnetuste tõenäosust, kuid paraku võivad õnnetused toimuda ka kõige sujuvama liikluse korral reastumisel või möödasõidul.

Põhjuseid võib olla mitmeid alates kiirustamisest kuni nutiseadmetest tingitud tähelepanu hajumiseni. Seega olenemata põhjustest või teeparanduste hulgast on loomulik, et liiklusõnnetusi juhtub siiski igapäevaselt ja ootamatutel hetkedel.

Iga väiksemgi kahjujuhtum toob endaga kaasa lisakulusid, olgu nendeks nii autovaruosa välja vahetamine, ajaline kulu või enda asjaajamiste ümberkorraldamine ajaks, mil on õnnetuseelne olukord taastatud. Sõidukikahju korral on võimalik rahaks arvestada otseselt sõidukiga seotud kulusid, kuid tähelepanuta ei tohiks jääda kaasnev tülikus. Õnnetuse korral on igapäeva rutiin ja toimetused paratamatult häiritud, kuna tegeleda on vaja kahjujuhtumi registreerimisega, parandusega ning halvemal juhul on tarvis leida alternatiivne tarnspordivahend ajaks, mil sõidukit pole võimalik kasutada. Sellistele kuludele on raskem hinnasilti külge riputada ning tihti hakatakse nendele mõtlema alles siis kui kahjujuhtum on juba toimunud.

80% kindlustusjuhtumitest on sellised, kus sõiduk saab kahjustada ja vajab seejärel remonti. Esmapilgul ei suudeta ette kujutada millisel määral see elutempot ja argipäeva kohustusi mõjutab. Kui sõiduki kere saab kokkupõrke tagajärjel kahjustada ja vajab remonti, siis tavapäraselt kulub selleks 3 päeva. Suurema kahju korral võib remondi ja varuosade ooteaeg venida isegi paari nädala pikkuseks. Auto ise saab küll kenasti korda aga inimene on sunnitud 3 päeva kuni isegi mitu nädalat autota olema. Inimesele, kes on harjunud autoga ühest punktist teise sõitma võib olla tülikas sel ajal kasutada ühistransporti. Seda eriti juhul kui töö on liikuv, kaugel kodust või on tarvis lapsi trenni sõidutada. Esmapilgul lühike ajavahemik võib täitmata jäävate kohustuste ja sõitude valguses tunduda kui keeruline logistikaülesanne. 20% liiklusjuhtumite iseloom on tõsisem. Juhtudel, kus sõiduki taastamine ei ole majanduslikult otstarbekas, on kliendi vaates oluline kindlustunne, et liisinglepingu jääkmaksumus ei ületaks hüvitatava sõiduki turuhinda. Suuremate kahjude puhul tuleks arvestada samuti lisaohtudega. Kui liiklusõnnetuse tagajärjel pole võimalik näiteks mõned kuud tööl käia, võib liisingmaksete tasumine olla lühiajaliselt raskendatud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõikide kindlustusjuhtumite puhul tuleks arvestada varjatud kuludega, mis esmapilgul kindlustuspaketti valides võivad jääda kindlustuskaitsete nimekirjast välja, kuid reaalse kahju ilmnemisel aitavad olukorda tunduvalt leevendada. Seega laiemat kindlustuskaitsete lahendust tuleks eelistada just seetõttu, et täna kulutatud 5 või 15 eurot kuus võib  kahjujuhtumi toimumisel hoida kokku sadu kuni isegi tuhandeid eurosid ja aitab vähendada kahjujuhtumi toimumise mõju igapäeva toimetustele.

LHV koostöös Compensa Kindlustusega on välja töötanud spetsiaalselt liisingu kliendile mõeldud kindlustuslahenduse, mis pakub parimat ja võimalikult laia kindlustuskaitset. Lisaks asendusauto või liisingväärtuse kaitsetele on arvesse võetud olukordi, kus kliendil pole pärast õnnetust võimalik tasuda liisingumakseid. Samuti tagatakse, et sõiduki remontimisel kasutatakse vastava margiesinduse teadmisi, kogemusi ja tootjatehase juhiseid. LHV Superkasko garanteerib ka kasutatud auto täishävingu korral sõiduki soetusväärtuse hüvitamise kuni 6 kuu jooksul alates liisingulepingu sõlmimisest. Nii tagab LHV Superkasko võimalikult mugava igapäevaelu toimetuste jätkamise ka pärast kahjujuhtumit.   

Täpsem ülevaade pakutavatest LHV autokindlustus toodetest on toodud www.lhv.ee/et/liising.