18. mail anti luba Compensa ja Seesami ühinemiseks
18.05.2020

18. mail 2020 andis Finantsinspektsioon ühinemisloa Seesam Insurance AS (registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 10055752, aadress Maakri tn 19/1, Harju maakond, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik; Seesam) ja Compensa Vienna Insurance Group, ADB (registreeritud Leedu äriregistris registrikoodiga 304080146, aadress Ukmergės St. 280, Vilnius, Leedu Vabariik; Compensa) piiriüleseks ühinemiseks (Ühinemine).

Lisaks andis Finantsinspektsioon Seesamile 18. mail 2020 loa Seesami kindlustusportfelli Compensale üleandmiseks.

Ühinemise tulemusel, Seesam kui eraldiseisev juriidiline isik lakkab eksisteerimast ning kõik temale kuuluvad varad, õigused ja kohustused kantakse üle Compensale.

Esialgselt on planeeritud lõpetada Ühinemine 1. juuliks 2020. aastal.

Ühinemise lõpuleviimisel jätkab Compensa tegutsemist Eestis Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali, registrikood 12970620, registreeritud aadress Maakri 19/1, Harjumaa, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik (Compensa Eesti filiaal) kaudu ning Lätis Compensa Vienna Insurance Group ADB Läti filiaal, registrikood 40103942087, registered aadress: Vienības gatve 87H, Riia, LV-1004, Läti Vabariik (Compensa Läti filiaal) kaudu.

Compensa jätkab tegutsemist Eestis Seesami kaubamärgi all.

Ühinemise käigus:

  • Seesami Eesti äri (mis koosneb lepingutest, varadest, kindlustusportfellist, töötajatest, teistest õigustest ja kohustustest) kantakse Seesamilt üle Compensa Eesti filiaalile;
  • Seesami Läti äri (mis koosneb lepingutest, varadest, kindlustusportfellist, töötajatest, teistest õigustest ja kohustustest) kantakse Seesam Insurance AS Latvijas filiāle registrikood: 40103475609, aadress: Muitas iela 1, Riia, LV-1010, Läti (Seesami Läti filiaal) üle Compensa Läti filiaalile;
  • Seesami Leedu äri (mis koosneb lepingutest, varadest, kindlustusportfellist, töötajatest, teistest õigustest ja kohustustest) kantakse Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, registrikood: 302677744, aadress: Ukmergės 280, Vilnius, Leedu (Seesami Leedu filiaal) üle Compensale;

Peale Ühinemist, Seesami Leedu filiaal ning Seesami Läti filiaal lõpetavad tegevuse ning mõlemad kustutatakse avalikest registritest. Kustutamise hetkel ei ole neil filiaalidel enam varasid ja kohustusi.

Peale Ühinemist Compensa Läti filiaali ja Compensa Eesti filiaali andmed ei muutu.

Täiendava informatsiooni saamiseks palun kontakteeruge info@seesam.ee või 628 1876.