Meie igapäevaseks eesmärgiks on kõrgetasemeline klienditeenindus ning panustame sellesse järjepidevalt, et tagada klientide rahulolu.

Compensa Kindlustuse toodete, tingimuste või teenuse rahulolematuse korral on Teil õigus esitada meile kirjalik kaebus, mille saate edastada e-posti aadressile info@compensa.ee või kirjalikult tavapostiga Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal aadressiga Narva mnt 63/2, 10152 Tallinn.

Saabunud kaebused vaadatakse läbi ning kaebuse menetlemise järgselt saadetakse Teile kirjalik vastus aadressile, mille olete märkinud kontaktandmetesse.

Vaidluste tekkimisel on Teil õigus pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu ja liikluskindlustuse korral Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole e-posti aadressil lepitus@eksl.ee.

Lepitusmenetluse reeglite kohta on täpsem info leitav www.eksl.ee.

Tarbijakaebuste korral on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee .

Rohkem teavet tarbijavaidluste kohta on leitav www.tarbijakaitseamet.ee.