Ootamatute lisakulude vältimiseks soovitame sõlmida enne reisile minekut reisikindlustuse. Reisikindlustus katab õnnetusjuhtumi tagajärjel või haigestumisest tekkinud ravikulud, pagasi hilinemisest, kadumisest tekkinud kulud ja reisi ärajäämisest, katkemisest või hilinemisest tekkinud kulud. Compensa reisikindlustus pakub lisaks vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust.

Compensa reisikindlustuse saab sõlmida kuni üheks aastaks. Võimalus on valida konkreetse reisi jaoks kindlustus või korduvalt välismaale reisides korduvreisikindlustus.

Vastavalt reisi sihtkohale tuleb valida kindlustuspiirkond, kus reisikindlustus kehtib.

Compensa poolt pakutavad kindlustuspiirkonna valikud on:

 • Baltimaad
 • Valgevene Vabariik
 • Venemaa Föderatsioon
 • Euroopa
 • Kogu maailm, v.a USA, Kanada, Austraalia
 • Kogu maailm

 

MIKS JUST COMPENSA REISIKINDLUSTUS:

 • Väga lai kindlustuskaitsete valik.
 • Reisikindlustuspaketid on Sinu eest kokku pandud, et saaksid valida endale sobiva paketi.
 • Kahjude hüvitamisel puudub omavastutus.
 • Ulatuslik meditsiiniabi kindlustuse kaitse. Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral hüvitab Compensa haigla- ja muud ravikulud, meditsiinilise transpordikulu, retseptiravimite kulu, haige koju tagasitoimetamise kulu ja ühe saatja transpordi- ja majutuskulu. 
 • Kliendisõbralik reisitõrke kindlustuse kaitse. Reisi ärajäämise korral hüvitab Compensa ärajäänud reisipaketi maksumuse. Reisi katkemise või hilinemise korral hüvitame lisandunud kulud transpordipiletitele ja majutusele. 
 • Pagasiga seotud kahjude hüvitamine. Transpordiettevõtte kätte antud pagasi varguse või kahjustumise korral hüvitame tehtud kahju. Pagasi hilinemise korral hüvitab Compensa esmatarbekaupadele tehtud kulutused. 
 • VIP klassi reisipaketis suusavarustuse lisakindlustuskaitse. Compensa hüvitab suusavarustuse hilinemise korral uue varustuse rendikulud. Samuti suusavarustuse varguse või kahjustumise korral tekkinud lisakulud. 
 • Kolmandatele isikutele tekitatud kahjud katab vastutuskindlustus. 
 • Lisakaitsena pakub Compensa õnnetusjuhtumikindlustust. Õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud püsiva puude korral makstakse püsiva puude hüvitist, kindlustatud surma korral õnnetusjuhtumi tagajärjel surmajuhtumihüvitist. 
 • Reisiabi võimalus 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. 

 

Compensa reisikindlustus on kliendile koostanud viis erinevat reisikindlustuse paketti.

Ülevaade reisikindlustuskaitsete valikutest:

  Medit­siini­abi Äri­klass VIP klass
Meditsiini­abi kindlustus

Reisi­tõrke kindlustus

-
Pagasi­kindlustus -
Suusa­varustuse kindlustus - -
Vastutus­kindlustus
Õnnetus­juhtumi­kindlustus -

 

Kahjujuhtumist teavitamine

Arstiabi saamiseks, mis ei ole haiglaravi, palun pöörduda otse diplomeeritud arsti või meditsiiniabi personali poole. Haiglaravi korral palun võtta ühendust meditsiiniabi koordinaatoriga ning leppida kokku edasised tegevused.

Meditsiiniabi koordinaatori telefon on +7 495 135 10 37, Valgevene Vabariigi territooriumil toimunud kindlustusjuhtumi korral +375 29 103 6424. Muudel juhtudel palun kahjujuhtumist teatada telefonile + 372 6 756 756 või e-maili aadressile kahjud@compensa.ee