Kodukindlustus annab südamerahu ja kindlustunde kodus juhtuvate ootamatute olukordade osas.

Miks kodu kindlustada?

Kodukindlustus on abiks kui kodu ja koduse varaga on toimunud ootamatu õnnetus, kuna tekkinud kahju on peaaegu alati kordades suurem kui igakuine kindlustusmakse. Kindlustada on võimalik ka ainult kodu või kodust vara.

Miks just Compensa kodukindlustus:

 • 24h tasuta koduabi teenus, nt. veetorude leke, ukselukk ei tööta, tormist tekkinud kahjud jpm
 • Koguriskikindlustus, kus tormikahjude puhul ei arvestata tuule kiirust
 • Panipaigas või kõrvalhoones oleva vara kaitse 15% ulatuses koduse vara summast
 • Kaasasoleva koduse vara kaitse 2000€ ulatuses Eesti piires, sh varguse vastu
 • Jää ja lume kukkumisest tekkinud kahjude hüvitamine
 • Vigasest ehitus- või remonditööst hoone kvaliteetsele osale tekkinud kahju hüvitamine

 

Täpsem ülevaade kõikidest kaitsetest leitav siit tabelist.

Millal Compensa omavastutust ei küsi?

Omavastutus on Teie kindlustuslepingus toodud summa, mis tuleb teil endal kanda kahjujuhtumi korral.

Kahjujuhtumid, mille puhul omavastutust ei ole:

 • Koduabi teenuse korral
 • Kui hoone on hävinud üle 50%
 • Üürikulu või saamata jäänud üüritulu
 • Ukseluku rikkumisel või võtmete kadumisel ukseluku vahetuse korral
 • Hoone / korteri väliste klaaspindade purunemisel, nt rõduklaasid

 

Enne kindlustuslepingu sõlmimist pidage kindlasti nõu kindlustusnõustaja või – maakleriga ning tutvuge Compensa kodukindlustustingimustega siin.

Lisaks kodu ja koduse vara kindlustamisele on soovitatav juurde valida:

 • VASTUTUSKINDLUSTUS

  Kinnisvara omaniku/ valdaja vastutuskindlustus

  Valides vastutuskindlustuse, hüvitab Compensa Sinu korterist või majast alguse saanud õnnetuse korral naabritele tekitatud kahjud. Näiteks ootamatu veekahju korral saab kahjustada alumise naabri korteri siseviimistlus. Compensa hüvitab tekkinud kahjud kuni valitud kindlustussumma ulatuses.

  Eraisiku vastutus

  Lisades juurde eraisiku vastutuskindlustuse, on kaitstud Kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt tekitatud kahjud kolmandatele isikutele. Näiteks lendab mänguhoos lastel pall naabri aknasse.

 • AJUTISE ELUASEME ÜÜRIKULU JA ÜÜRITULU KINDLUSTUSKAITSE

  Kui Sinu kodu muutub kindlustusjuhtumi tagajärjel elamiskõlbmatuks, hüvitab Compensa ajutise elukoha üürikulu ning kolimise kulud kuni 12 kuud ja valitud kindlustussumma ulatuses.

  Kui Sinu poolt välja üüritud korterist peab üürnik kindlustusjuhtumi tõttu välja kolima, hüvitab Compensa saamata jäänud üüritulu aja eest, mil korter oli elamiskõlbmatu, kuid mitte kauem kui 12 kuud.

 


ÜLEVAADE KÕIKIDEST KODUKINDLUSTUSE KAITSETEST

  Kodukindlustus sisaldab:
Kogurisk Valikuline
Tulekahju
Tormikahju
Leke torustikust
Vargus, vandalism
Üleujutus
Koduabi
Vastutuskindlustus Valikuline
Üüritulu/üürikulu kaotus Valikuline
Õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse (surm, invaliidsus kuni 5000€) Valikuline
Ehitusvigadest põhjustatud kahju
Rajatised
Väikehooned kuni 20m2 Kuni 10 000€
Kaasaskantav kodune vara Eestis Kuni 2 000€
Vara korterite panipaigas, eramu hoovis
Jää ja lume katuselt kukkumisest tekkinud kahju
Sisseehitatud mööbel
Korterite juurde kuuluva panipaiga siseviimistlus
Kodus oleva sularaha vargus Kuni 300€
Pangakaardi varguse korral ebaseadusliku kasutamise kulu Kuni 300€
Lemmiklooma ravi hukkumise kulud kindlustusjuhtumi tagajärjel Kuni 300€
Passi, ID-kaardi, juhiloa varguse korral vormistamise kulud
Kodune vara "Vana vastu uus", sh kuni aasta vanused telefonid, tahvearvutid, sülearvutid