1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (edaspidi Compensa Kindlustus ja/või kampaania Korraldaja), Narva mnt 63/2, Tallinn, Harjumaa, 10152.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kehtib ajavahemikus 07.10. - 20.12.2019 tehtud pakkumustele ning kuni 31.12.2019 väljastatud poliisidele.
 4. Kampaaniasoodustusena on Superkasko pakett tavakasko hinnaga igale kampaanias osalevale kliendile. 
 5. Kampaaniasoodustus kehtib kindlustuslepingute puhul, mis on sõlmitud Compensa otse- või veebimüügi kanali kaudu.
 6. Kampaaniasoodustust ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 7. Kampaaniasoodustuse korral ei kehti muud täiendavad lisasoodustused.
 8. Kampaania ei laiene sõidukitele, mille kasutusala on seotud lühirendi-, sõidujagamis- või taksoteenuse osutamisega.
 9. Kampaania korraldajal on mistahes riskiasjaoludest tingituna õigus kindlustuslepingu sõlmimisest keelduda või taganeda.
 10. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kodulehe www.compensa.ee kaudu. 
 11. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 12. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 13. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Compensa Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@compensa.ee
 14. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Narva mnt 63/2 või e-posti aadressil info@compensa.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.