Õnnetusteks pole meist keegi päriselt valmis, kuid õnnetuse korral on oluline mida ja millises järjekorras ette võtta.

Vajaduse korral evakueerige inimesed või andke kannatanu(te)le esmaabi. Piirake kahju edasist levikut ja vara kahjustumist. 

Sündmuskohal teostatud toimingute järel teavita esimesel võimalusel juhtumist Compensa Kindlustust telefonil 6 756 756 või kahjud@compensa.ee ning täida ettevõtte varakindlustuse kahjuavalduse vorm.