Ettevõtte varakahjust teavitamine


Juhtumist teataja

Kindlustusvõtja andmed

Juhtumi asjaolud

Juhtumi tüüp

Hüvitistaotlus

Käesoleva avalduse esitamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged ning vajadusel dokumentaalselt tõestatavad. Avalduse esitamisega antakse kindlustusandjale õigus enda isikuandmete töötlemiseks, tagasiside küsimiseks ja kolmandatelt isikutelt teabe saamiseks mahus, mis on vajalik kindlustuslepingu täitmise kohustuse või täitmise ulatuse kindlaks tegemiseks.
Salvestan ja kinnitan kahjuteate?