Toote ebapiisav ohutus võib tarbijate jaoks kaasa tuua nii vara- kui isikukahjusid. Tootja on kohustatud hüvitama kahju, kui toode on puudusega ning ei ole ohutu määral, mida isik on õigustatud ootama. Vastav vastutuskindlustuse leping hüvitab kahju, mille on kolmandale isikule põhjustanud kindlustatud isiku poolt toodetud, müüdud või vahendatud toote puudus.

Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku kui tootja tsiviilvastutus, mis tuleneb õigusvastasest kahju tekitamisest kolmandale isikule (kahjustatud isik).