Tööandja kohustus on tagada oma töötajatale ohutu töökeskkond. Töötajaga juhtunud tööõnnetuse tagajärjel lasub vastutus ja seadusjärgne hüvitamiskohustus sageli tööandjal. Vastutuskindlustusleping aitab tööandjal nimetatud kahjusid kanda.

Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku kui tööandja (või temaga võrdsustatud isiku) seadusest tulenev tsiviilvastutus töötajaga toimunud tööõnnetuse korral.