Majandustegevuse käigus kolmandatele isikutele kahju põhjustamine ei ole omane vaid riskantsetele tegevusaladele. Vastutuskindlustusleping pakub suuremat kindlustunnet ka kinnisvara omanikele ja selle haldajatele, erinevatele ettevõtetele, asutustele ning teenuseosutajatele.

Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku tsiviilvastutus, mis tuleneb kindlustatud isiku majandustegevusest tingitud õigusvastasest kahju tekitamisest kolmandale isikule (kahjustatud isik).