Vastutuskindlustuse eesmärk on kaitsta kindlustatud isikut juhul, kui kindlustatud tegevuse käigus on tekitatud kolmandale isikule kahju ning kindlustatul on tekkinud seadusjärgne lepinguväline kahjuhüvitamise kohustus. Kindlustus aitab tõrjuda hüvitamisnõudeid või hüvitab kindlustuslepingujärgse osa kahjunõudest.

Compensa pakub 3 erinevat vastutuskindlustuse toodet: