Ettevõtlus nõuab suurt pühendumust, planeerimist ja täpsust, et teha õigeid valikuid õigel ajal. Samas kõiki olukordi, ohte ei ole võimalik ette näha, kuid muretumaks tegutsemiseks on võimalik valida kindlustunne kindlustuselt.

Compensa kindlustus pakub ettevõtte kindlustust:

 • Varale
 • Äritegevuse katkemisele

 

Ettevõtte varakindlustusega on kaitstud:

 • Hooned ja rajatised
 • Inventar ja seadmed
 • Kaup
 • Kindlustusperioodil tehtud investeeringud, nt hoonesse, inventari ja seadmetesse

 

Valitavad juhtumid, mille vastu on võimalik kindlustada:

 • Tulekahju
 • Torustiku leke
 • Murdvargus, röövimine ja vandalism
 • Torm 
 • Üleujutus
 • Elektrihäire
 • Kogurisk, milleks on ootamatu ja ettenägematu sündmus
 • Seadmete sisemised rikked

 

Riskid peavad olema läbimõeldud oma ettevõtte tegelikke vajadusi arvesse võttes. Küsi vajadusel nõu ja personaalset kindlustuslahendust info@compensa.ee.