Veosekindlustuse puhul on kindlustatavaks esemeks veos, mida veetakse transpordivahendiga lähtekohast sihtkohta.

Kindlustusleping sõlmitakse tavapäraselt koguriski põhimõttel ja see hõlmab nii pealelaadimist, vedu, ümberlaadimisi ja vaheladustamisi ning mahalaadimist.

Veos kindlustatakse tema väärtuse ulatuses (veose maksumus marsruudi lähtekohas), millele saab lisada alljärgnevaid kulusid:

 • transpordikulud nt veoraha
 • tagastamatud maksud nt tollimaks või aktsiis
 • veose eksponeerimisega seotud kulu nt näituseruumide rent
 • kaudsed kulud ja oodatav kasum kokku reeglina kuni 10% lisaks kauba ja transpordi maksumusele

Kindlustada saab ka erinevate lisariskide vastu:

 • veose päästmise või utiliseerimise kulu (standardkaitse)
 • nõuded tulenevalt üldavariist ehk General Average protseduurist (standarkaitse)
 • sõja ja streigiriskid sh terroriste poolt tekitatud kahju (lisakaitse)
 • veoeelne või veojärgne ladustamine (lisakaitse)
 • näituseriskid (lisakaitse)
 • kolimine (lisakaitse)
 • veose hilinemine (lisakaitse)
 • tinglik kindlustushuvi st kaitse ka siis, kui veose kadumise ja kahjustumise risk ei lasu kindlustusvõtjal (lisarisk)

Kindlustada on võimalik ühte konkreetset vedu, samuti ka mitmeid vedusid pikema perioodi jooksul (raamleping) nt kõik kindlustusvõtja ostu ja müügiveosed. Selliste lepingute kindlustusperiood on tavaliselt üks aasta.

Loe lähemalt kellele ja miks on mõeldud veosekindlustus siit