Veosekindlustuse viited

CMR konventsioon – rahvusvahelist maantekaubavedu reguleeriv konventsioon

http://www.eraa.ee/doc/cmr%20konventsioon.pdf

ELEA Üldtingimused – ekspedeerija vastutust reguleeriv normistik

http://www.elea.ee/images/stories/muuduudiskirjad/ELEA_T_2015_vastu_vetud_14.04.2016_ELEA_ldkoosolekul.pdf

Võlaõigusseadus – Kindlustusleping (alates § 422), Veoleping (alates § 774), Ekspederimisleping (alates § 854).

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

Transport Information Service – info veoste omaduste, pakendi, kahjuennetusmeetmete jms kohta

http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html

Tarneklauslid (Incoterms) – kirjeldab riskide ja kohustuste üleminekult müüjalt ostjale

http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/eksport/incoterms2010.pdf

Autoveol veose laadimine ja kinnitamine – Teede- ja Sideministri määrus

https://www.riigiteataja.ee/akt/201504

Puistlastilaevade laadimise ja lossimise nõuded jms – Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus

https://www.riigiteataja.ee/akt/943563

Lloyds Agents – sertifitseeritud kahjukäsitlusagentide otsing

http://agency.lloyds.com/map