Kellele

Autovedaja vastutuskindlustus on mõeldud tasulist maanteetransporti teostavatele ettevõtetele sh nii rahvusvalisi kui ka siseriiklikke vedusi teostatavatele vedajatele. Vedaja vastutuskindlustusega ei saa kindlustada oma kauba vedu.

 

Miks

Veolepingust tulenevad nõuded võivad olla rahaliselt märkimisväärsed sh sisaldada lisaks kauba kahjustusmisest tulenevatele nõuetele ka näiteks nõudeid tollimaksude ja –lõivude osas, nõudeid kauba kohaletoimetamisega viivitamise osas jms. Oluline on ka asjaolu, et nõuded võivad olla keerulise iseloomuga ning vedajal ei pruugi oma vastutuse või selle ulatuse määratlemisel olla piisavalt kogemusi. Kindlustusleping katab näiteks ka õigusabikulud vedajale esiatatud nõude kaitsmisel.

 

Loe millega tuleb arvestada veose üleandmisel ja vastu võtmisel siit

Küsi pakkumist siit