Ettevõtlus nõuab suurt pühendumust, planeerimist ja täpsust, et teha õigeid valikuid õigel ajal. Samas kõiki olukordi, ohte ei ole võimalik ette näha, kuid muretumaks tegutsemiseks on võimalik valida kindlustunne kindlustuselt.

Compensa kindlustus pakub ettevõtte kindlustust:

 • Varale
 • Äritegevuse katkemisele
 • Seadmete riketele

 

Ettevõtte varakindlustusega on kaitstud:

 • Hooned ja rajatised
 • Siseviimistlus ja sisseehitatud mööbel
 • Inventar ja seadmed
 • Kaup
 • Kindlustusperioodil tehtud investeeringud, nt hoonesse, viimistlusse

 

Valitavad juhtumid, mille vastu on võimalik kindlustada:

 • Tulekahju
 • Lekkivad torustikud
 • Murdvargus, röövimine ja vandalism
 • Torm (tuule kiirus vähemalt 18 m/s)
 • Looduslik üleujutus
 • Elektrihäire
 • Kogurisk, milleks on ootamatu ja ettenägematu sündmus

 

Riskid peavad olema läbimõeldud oma ettevõtte tegelike vajaduste põhiselt.

Küsi vajadusel nõu ja personaalset kindlustuslahendust info@compensa.ee.

Kindlasti tutvu kindlustustingimustega:

 • Ettevõtte varakindlustuse tingimused
 • Äritegevuse katkemise lisatingimused
 • Sedamerikkekindlustuse lisatingimused

 

ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED

 Ettevõtte varakindlustuse tingimused (eesti keeles, kehtivad alates 01.04.2016 a.)

 Seadmerikkekindlustuse lisatingimused (eesti keeles, kehtivad alates 01.04.2016 a.)

 Äritegevuse katkemise kindlustuse lisatingimused (eesti keeles, kehtivad alates 01.04.2016 a.)