Isikuandmed on igasugune info, mida teame oma kliendi kohta, sh delikaatsed isikuandmed, nagu kliendi nimi, isikukood, kontaktid ja andmed terviseseisundi kohta.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtume kindlustusandja üldtingimustest, mis on kõigi kindlustuslepingute lahutamatu osa. Rakendame igas oma tegevuses isikuandmete kaitse turvameetmeid. Seega tagame kliendi isikuandmete täieliku salastatuse.