ELEA – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon

http://www.elea.ee/

ELEA ÜT­ – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimused 2015

https://www.elea.ee/elea-uldtingimused-2015/

ELEA Ladustamise ÜT – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimused

https://www.elea.ee/elea-ladustamise-uldtingimused/

CMR konventsioon – rahvusvahelist maantekaubavedu reguleeriv konventsioon

http://www.eraa.ee/doc/cmr%20konventsioon.pdf

Võlaõigusseadus – Kindlustusleping (alates § 422), Veoleping (alates § 774), Ekspedeerimisleping (alates § 854).

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

NSAB 2015 – Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused

http://www.bring.com/all-of-bring/products-and-services/parcels/_attachment/694643?_ts=1521ccaaa70

Incoterms 2010 – rahvusvahelised tarneklauslid

http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/eksport/incoterms2010.pdf

Transport Information Service – info veoste omaduste, pakendi, kahjuennetusmeetmete jms kohta

http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html