Kellele

Ekspedeerija vastutuskindlustus on mõeldud transpordiettevõtetele, kes korraldavad maantee-, mere-, õhu- ja raudteevedusi ning kes kasutavad vedude teostamiseks alltöövõtjaid. Kui ekspedeerija teostab ka ise vedusi oma veokitega, siis tuleb lisaks sõlmida ka autovedaja vastutuskindlustus. Kui lisaks osutatakse eraldiseisvana ka ladustamisteenust, siis saab ka vastava kindlustuskaitse lepingusse lisada. Kõik tegevused (ekspedeerimine, ladustamine, vedamine) saab kindlustada vajadusel ühe kindlustuslepinguga.

 

Miks

Veo- ning ekspedeerimislepingutest tulenevad nõuded alluvad erinevate transpordiliikide puhul erinevatele rahvusvahelistele ja siseriiklikele õigusaktidele ning võivad olla rahaliselt märkimisväärsed sh sisaldada lisaks kauba kahjustusmisest tulenevatele nõuetele ka näiteks nõudeid tollimaksude ja –lõivude osas, nõudeid kauba kohaletoimetamisega viivitamise osas jms. Oluline on ka asjaolu, et nõuded võivad olla keerulise iseloomuga ning ekspedeerijal ei pruugi oma vastutuse või selle ulatuse määratlemisel olla piisavalt kogemusi. Kindlustusleping katab näiteks ka õigusabikulud ekspedeerijale esitatud nõude kaitsmisel.

 

Loe millega tuleb arvestada veose üleandmisel ja vastu võtmisel siit

Küsi pakkumist siit