CMR konventsioon – rahvusvahelist maantekaubavedu reguleeriv konventsioon

http://www.eraa.ee/doc/cmr%20konventsioon.pdf

Võlaõigusseadus – Kindlustusleping (alates § 422), Veoleping (alates § 774), Ekspederimisleping (alates § 854).

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

ERAA – Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

http://www.eraa.ee/

EAL – Eesti Autoettevõtete Liit

http://www.autoettevoteteliit.ee/

IRU – International Road Transport Union

https://www.iru.org/

Autoveol veose laadimine ja kinnitamine – Teede- ja Sideministri määrus

https://www.riigiteataja.ee/akt/201504

Transport Information Service – info veoste omaduste, pakendi, kahjuennetusmeetmete jms kohta

http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.htm